enpl

Portfolio

Hotel i Restauracja „Hetmańska”

Hotel i Restauracja "Hetmańska"

Hotel i Restauracja „Hetmańska” to również jeden z naszych klientów. Zlecenie dotyczyło wykonania prostej strony dla restauracji oraz hotelu, klient nie chciał systemu zarządzania treścią. Strona ma stanowić jedynie prostą wizytówkę. Wszystko oparte o kodowanie HTML elementami CSS oraz Java Script. Zawiera również prostą galerię Lightbox.

Adres: www.hetmanska-wisnicz.pl
Czas wykonania: 3 tygodnie